ecbo - expertisecentrum beroepsonderwijs

OVER DE CANON BEROEPSONDERWIJS

OVER DE CANON BEROEPSONDERWIJS

Wat is de Canon beroepsonderwijs?

De Canon beroepsonderwijs is een verzameling artikelen over verschillende onderwijsinhoudelijke zaken in het mbo en de volwasseneneducatie. Geschreven door experts uit onderzoek, beleid en het werkveld. De artikelen die u in de Canon vindt zijn praktisch, goed onderbouwd en actueel. De Canon is continu in ontwikkeling en eigenlijk nooit af. Net als het beroepsonderwijs, dat voortdurend moet reageren op de maatschappelijke en politieke dynamiek. 
 

Waarom een Canon beroepsonderwijs? 

Werkt u in het mbo, mét het mbo of in de volwasseneneducatie? Dan weet u hoe veelzijdig en complex deze sector is. De wet- en regelgeving voor de sector is ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig. Tegelijkertijd is er veel onderzoek gedaan naar allerlei thema’s die met het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te maken hebben. De Canon beroepsonderwijs is een gids in deze complexe wereld. In thema-artikelen geeft de Canon beroepsonderwijs onderzoek, wet- en regelgeving, deskundigheid en andere bronnen op een toegankelijke manier weer. Zo heeft u altijd relevante kennis over het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie op een snelle en overzichtelijke manier voorhanden. 
 

Voor wie? 

De variëteit aan onderwerpen in de Canon beroepsonderwijs maakt dat de deze interessant is voor iedereen die werkt in of met het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Zo kunnen (aankomend) mbo-docenten, opleiders, onderzoekers, managers, beleidsmedewerkers en vele anderen in de Canon beroepsonderwijs de voor hen relevante artikelen en informatie vinden. 
 

Hoe ziet de Canon eruit?

De Canon is ingedeeld in tien thema’s die kenmerkend zijn voor of van invloed zijn op het beroepsonderwijs. De thema’s zijn gebaseerd op onderstaand analytisch model dat op schematische wijze het beroepsonderwijs in context weergeeft. In het model wordt uitgegaan van een integraal, dynamisch perspectief op leren en opleiden. Bovendien sluit het model aan bij de organisatiestructuur die tegenwoordig gangbaar is in instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland.
 
De tien thema's zijn:
  • Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid
  • Leerwegen en deelnemersstromen
  • Kenmerken deelnemers en leerprocessen
  • Kenmerken arbeidsmarkt
  • Samenwerking
  • Curriculum en/of leerinhouden
  • Pedagogisch didactisch en leeromgeving
  • Beoordeling en examinering 
  • Organisatorische condities
  • Professionalisering en scholing van (aanstaande) opleiders
 
De artikelen in de Canon zijn verdeeld onder deze thema’s. Zo kunt u gericht op zoek naar de informatie of het artikel die u zoekt. In elk artikel verwijzen we naar relevante literatuur, deskundigen, (beleids)documenten of websites. Zo kunt u altijd meer lezen als u zich verder wil verdiepen in een onderwerp. 
 
 
 
De figuur toont op schematische wijze aan dat leren en opleiden contextgebonden zijn. De twee buitenste rechthoeken in de figuur stellen de landelijke beleids- en regionale context voor, de binnenste rechthoek betreft de organisatiecontext, waarbinnen het onderwijsteam functioneert. 
Het witte vierkant geeft het onderwijsteam weer. De opleiders zijn als team verantwoordelijk voor het primaire proces van leren en begeleiden; zij hebben de opdracht effectieve, aantrekkelijke leertrajecten te ontwerpen en uit te voeren waarbij zij optimaal rekening houden met enerzijds de kenmerken van de sterk gedifferentieerde deelnemerspopulatie en anderzijds de kenmerken van dynamische (regionale) arbeidsmarkt, de vooropleiding en het vervolgonderwijs. Tegelijkertijd stellen ook randvoorwaardelijke organisatorische-, en beleidsmatige condities eisen aan de vormgeving van het primaire proces en visa versa. 
 

Suggesties?

Signaleert u actuele ontwikkelingen die vragen om aanpassing van een artikel, neem dan contact met ons op. Zo houden we elkaar op de hoogte van de meest actuele kennis in en voor het mbo en de volwasseneneducatie. Of wilt u reageren op een artikel of heeft u andere suggesties voor de Canon? Laat het ons weten!

DE VERSCHILLENDE THEMA'S

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders
Zoeken
Geef uw mening over de Canon

ALLE ARTIKELEN