ecbo - expertisecentrum beroepsonderwijs

Beoordeling en examinering

Beoordelen van leren

01-08-2016

Een tien met een griffel

Docenten beoordelen de (leer)prestaties van mbo-deelnemers. Een beknopt overzicht van het hoe, wat en waarom van beoordelen.

Examineren in het mbo

01-11-2014

Klaar voor de start (in het beroep)

Wat zegt een mbo-diploma nu precies? Aan welke eisen moet een examen in het mbo voldoen? En: wie ‘examineert’ de examinatoren? Een overzicht van feiten, regels en procedures. 

Leren en participeren

01-10-2016

Elke omgeving een leeromgeving

Leren doe je niet alleen op school maar overal. Dat geldt voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen. Je leert in je sociale omgeving: gezin en familie, de buurt, op het werk, in verenigingen en tegenwoordig ook online, van je ‘friends’ op Facebook bijvoorbeeld.

Examens Nederlands in het mbo

01-07-2014

Zijn instellingen er klaar voor?

Vanaf het schooljaar 2015-2016 tellen  de examens Nederlands mee voor alle mbo-studenten, met uitzondering van entreestudenten). Na een jarenlang implementatietraject moeten mbo-instellingen er nu klaar voor zijn. 

Leeruitkomsten in het mbo

01-05-2015

Over flexibele routes en eenduidige uitkomsten

Sommigen mensen leren het liefst op de werkvloer, anderen liever via formele opleidingen. Dat maakt het lastig om ’kennis en kunde’ van de beroepsbevolking op hun juiste waarde te schatten. Zeker wanneer werkenden uit verschillende landen afkomstig zijn.

DE VERSCHILLENDE THEMA'S

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders
Zoeken
Geef uw mening over de Canon

ALLE ARTIKELEN