ecbo - expertisecentrum beroepsonderwijs

Curriculum en/of leerinhouden

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

01-02-2019

Aanvliegroutes voor curriculumontwerp

Creativiteit in gebondenheid, zou je het kunnen noemen. Want teams die een curriculum ontwerpen voor een mbo-opleiding, hebben bepaald niet de vrije hand.
Waar moet zo’n curriculum aan voldoen en hoe verloopt het ontwerpproces?

Rekenen in het mbo

01-03-2017

Rekenles lastige opgave

Voor welk beroep je ook leert, rekenen hoort erbij. Om het diploma te halen, moet elke mbo-student straks ook examen doen in rekenvaardigheden

Sociale media en netwerken

01-01-2015

MBO-student online op achterstand

Over sociale media en netwerken hoef je mbo-studenten niets te vertellen. Zo lijkt het tenminste. Maar klopt dat wel? 

21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

01-01-2016

‘Vaardig’ voor de toekomst

Kritische denkvaardigheden van mbo-studenten

01-12-2016

'Sociale reflectie’ nog onderbelicht

Van mbo’ers wordt verwacht dat zij (ook) kritische denkvaardigheden ontwikkelen. Niet alleen omdat ‘reflecteren’ onontbeerlijk is in zo ongeveer elk beroep tegenwoordig. Maar ook om effectief te leren. Binnen én buiten school, tijdens de stage. Aan dat laatste valt nog wel wat te verbeteren, zo lijkt het. Vooral als het gaat om ‘sociale reflectie’, de sociale dimensies van het reflecteren.

DE VERSCHILLENDE THEMA'S

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders

1. Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

Onderwijsstelsel, wetgeving en beleid

2. Leerwegen en deelnemersstromen

Leerwegen en deelnemersstromen

3. Kenmerken deelnemers en leerprocessen

Kenmerken deelnemers en leerprocessen

4. Kenmerken arbeidsmarkt

Kenmerken arbeidsmarkt

5. Samenwerking

Samenwerking

6. Curriculum en/of leerinhouden

Curriculum en/of leerinhouden

7. Pedagogisch didactisch en leeromgeving

Pedagogisch didactisch en leeromgeving

8. Beoordeling en examinering

Beoordeling en examinering

9. Organisatorische condities

Organisatorische condities

10. Professionalisering en scholing van opleiders

Professionalisering en scholing van opleiders
Zoeken
Geef uw mening over de Canon

ALLE ARTIKELEN